Трудов договор 1-1620 формуляри, производство на формуляри, печатница, печатна база, печат на формуляри, канцеларски материали, канцеларски стоки производство на формуляри брой редове формуляри касова книга приходен касов ордер разходен касов ордер, фактура, ведомост, мемориален ордер, отчет, паричен отчет, дневник за, заявление, уведомление, придружително писмо, квитанция, сервитьорска сметка, сервитьорски купон, товарителница 100 А4 канцелария, Вега-33, сметка, стокова, складова, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство, служебна бележка, трудов договор, касова книга, приходен касов ордер, разходен касов ордер, фактура офсет сметка, стокова,стокова разписка, складова, складова разписка, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство , служебна бележка, трудов договор, касова книга, касова бележка, приходен касов ордер 100 А4 канцелария, Вега-33, сметка, стокова, складова, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство, служебна бележка, трудов договор, касова книга, приходен касов ордер, разходен касов ордер, фактура Допълнително споразумение към трудов договор 1-1622. формуляри, производство на формуляри, печатница, печатна база, печат на формуляри, канцеларски материали, канцеларски стоки производство на формуляри брой редове формуляри касова книга приходен касов ордер разходен касов ордер, фактура, ведомост, мемориален ордер, отчет, паричен отчет, дневник за, заявление, уведомление, придружително писмо, квитанция, сервитьорска сметка, сервитьорски купон, товарителница 100 А4 канцелария, Вега-33, сметка, стокова, складова, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство, служебна бележка, трудов договор, касова книга, приходен касов ордер, разходен касов ордер, фактура офсет сметка, стокова,стокова разписка, складова, складова разписка, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство , служебна бележка, трудов договор, касова книга, касова бележка, приходен касов ордер 100 А4 канцелария, Вега-33, сметка, стокова, складова, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство, служебна бележка, трудов договор, касова книга, приходен касов ордер, разходен касов ордер, фактура Заповед за прекратяване на трудовите правоотношения 1.1623А формуляри, производство на формуляри, печатница, печатна база, печат на формуляри, канцеларски материали, канцеларски стоки производство на формуляри брой редове формуляри касова книга приходен касов ордер разходен касов ордер, фактура, ведомост, мемориален ордер, отчет, паричен отчет, дневник за, заявление, уведомление, придружително писмо, квитанция, сервитьорска сметка, сервитьорски купон, товарителница 100 А4 канцелария, Вега-33, сметка, стокова, складова, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство, служебна бележка, трудов договор, касова книга, приходен касов ордер, разходен касов ордер, фактура офсет сметка, стокова,стокова разписка, складова, складова разписка, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство , служебна бележка, трудов договор, касова книга, касова бележка, приходен касов ордер 100 А4 канцелария, Вега-33, сметка, стокова, складова, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство, служебна бележка, трудов договор, касова книга, приходен касов ордер, разходен касов ордер, фактура Трудова книжка 1-623 формуляри, производство на формуляри, печатница, печатна база, печат на формуляри, канцеларски материали, канцеларски стоки производство на формуляри брой редове формуляри касова книга приходен касов ордер разходен касов ордер, фактура, ведомост, мемориален ордер, отчет, паричен отчет, дневник за, заявление, уведомление, придружително писмо, квитанция, сервитьорска сметка, сервитьорски купон, товарителница офсет 16 B6 тетрадка сметка, стокова,стокова разписка, складова, складова разписка, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство , служебна бележка, трудов договор, касова книга, касова бележка, приходен касов ордер Дневник за издаване на трудови книжки 1-62-1 формуляри, производство на формуляри, печатница, печатна база, печат на формуляри, канцеларски материали, канцеларски стоки производство на формуляри брой редове формуляри касова книга приходен касов ордер разходен касов ордер, фактура, ведомост, мемориален ордер, отчет, паричен отчет, дневник за, заявление, уведомление, придружително писмо, квитанция, сервитьорска сметка, сервитьорски купон, товарителница 50 А4 книга офсет сметка, стокова,стокова разписка, складова, складова разписка, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство , служебна бележка, трудов договор, касова книга, касова бележка, приходен касов ордер Регистър на трудовите договори 1-1654 формуляри, производство на формуляри, печатница, печатна база, печат на формуляри, канцеларски материали, канцеларски стоки производство на формуляри брой редове формуляри касова книга приходен касов ордер разходен касов ордер, фактура, ведомост, мемориален ордер, отчет, паричен отчет, дневник за, заявление, уведомление, придружително писмо, квитанция, сервитьорска сметка, сервитьорски купон, товарителница 50 А4 брошура офсет сметка, стокова,стокова разписка, складова, складова разписка, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство , служебна бележка, трудов договор, касова книга, касова бележка, приходен касов ордер Граждански договор 1-1671а формуляри, производство на формуляри, печатница, печатна база, печат на формуляри, канцеларски материали, канцеларски стоки производство на формуляри брой редове формуляри касова книга приходен касов ордер разходен касов ордер, фактура, ведомост, мемориален ордер, отчет, паричен отчет, дневник за, заявление, уведомление, придружително писмо, квитанция, сервитьорска сметка, сервитьорски купон, товарителница 100 А4 канцелария, Вега-33, сметка, стокова, складова, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство, служебна бележка, трудов договор, касова книга, приходен касов ордер, разходен касов ордер, фактура офсет сметка, стокова,стокова разписка, складова, складова разписка, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство , служебна бележка, трудов договор, касова книга, касова бележка, приходен касов ордер 100 А4 канцелария, Вега-33, сметка, стокова, складова, заявление, декларация, протколна книга, свидетелство, служебна бележка, трудов договор, касова книга, приходен касов ордер, разходен касов ордер, фактура
Новини
За Вега-33
Каталог формуляри
Поръчка на фактури
Въпроси и отговори
Контакт

Списък на продуктите


Разширено търсене
Забравена парола
Регистрирация
Новини
Нова ценова оферта за печат и доставка на печатни формуляри от Вега 33 ООД

ОФЕРТА

Формат А4

цветност

Цени за 1 лист в лв. при тираж

1000-2500

2501-5000

над 5000

  Хартия, вестникарска 48.8 гр/м2

1+0

0.020

0.015

0.010

  Хартия, вестникарска 48.8 гр/м2

1+1

0.025

0.019

0.012

  Хартия, офсет 70 гр/м2

1+0

0.035

0.025

0.017

  Хартия, офсет 70 гр/м2

1+1

0.041

0.030

0.020

  Хартия, химизирана 56 гр/м2

1+0

0.049

0.036

0.024

  Картон 200гр/м2

1+0

0.060

0.055

0.048

  Картон 220гр/м2

1+1

0.065

0.060

0.050

Коефициенти за цените спрямо А4 за формат-
А3 - 1.82
2/3А4 - 0.87
А5 - 0.8
А6 – 0.7
Коефициента за всички B формати – 1.36 за съответния А формат
Коефициента на формуляри с номерация – 1.3
За тиражи под 1000 бр. цените са по отделна договореност
Цените на изделията са франко склада на производителя и без начислен ДДС
Срокът на доставка е до 10 работни дни.

 
IBAN номер на Вега-33 ООД
Уважаеми колеги, партньори и клиенти,
Бихме искали да Ви информираме, че съгласно изискванията на Наредба 13 на БНБ за прилагане на международен номер на банкова сметка (IBAN) и за банкови кодове от 05.06.2006 г. номерата на банковите сметки  на Вега-33 ООД се променят, както следва:

Банка:
BIC код:
IBAN на основна сметка:
ОББ АД, клон Шипка
UBBSBGSF
BG63UBBS74281010710505


Счетоводен отдел
Вега-33 ООД

 
Промяна в банковите документи и фактурите
Съгласно измененията в Правилник за приложение на Закон за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 9 от 2006 г.) и съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Вега-33 измени печатната форма  за всички видове фактури. Клиентите ни вече могат да си закупят опростени фактури с новата форма или да си поръчат номерирани данъчни такива. Промените се изразяват в подмяната на данъчния номер и номера на сметката с идентификационнен номер, и IBAN номер. Добавя се и BIC номер (идентификационен номер на банката). Поради въвеждането на IBAN ситемата и съобразно Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи (ДВ, бр. 81 от 2005 г. ; изм. и доп., бр. 15 от 2006 г.) Вега-33 подготвя и ще пусне в продажба от 05.06.2006 г. новите си банкови документи: бюджетно платежно нареждане, вносна бележка, нареждане разписка, съгласие за директен дебит, преводно нареждане за кредитен превод, преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета, преводно нареждане за директен дебит, преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета.
 
Поръчка на данъчни фактури онлайн

Вече е възможно да поръчате Вашите данъчни (или опростени) фактури онлайн.
След като попълните на формата ни за заявка, ние ще Ви се обадим за потвърждение на Вашата поръчката. Поръчките се изработват в рамките на 7 работни дни.
Готовите фактури се получават в нашата книжарница на адрес: бул. Евлоги Георгиев № 40 (спирката на автобуси № 213 и № 305 на Орлов мост посока Централна гара) или по куриер като цената за услугата зависи от адреса за доставка!

Цени на данъчни фактури
Форма за поръчка на данъчни фактури
 
Медицински формуляри
От края на месец Юли 2006 г. Вега-33 ще поднови отпечатването на пълната гама медицински формуляри. Всички образци ще бъдат актуализирани, с ново графично оформление и надяваме се на конкурентни цени. Тези формуляри ще бъдат поддържани в постоянни наличности, без да има нужда от предварителни заявки от Ваша страна. Искаме да възобновим възможността да намирате при нас всички формуляри, от които имате нужда и по този начин да пестите време  и пари.
 
Търсене в интернет
Google
Web vega33.com
Продукти в промоция
Комплект регистър и акт за рекламациите
Комплект регистър и акт за рекламациите
5.50 лв.
Книга за приходите, 100 л.
Книга за приходите, 100 л.
3.50 лв.
Консигнационен протокол А5
Консигнационен протокол А5
1.40 лв.
Консигнационен протокол А5, хим.
Консигнационен протокол А5, хим.
2.50 лв.
Платежно нареждане за директен дебит
Платежно нареждане за директен дебит
2.40 лв.
Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета, мно
Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета, мно
3.00 лв.
Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета 1 ре
Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета 1 ре
2.40 лв.
Съгласие за директен дебит
Съгласие за директен дебит
1.10 лв.

© Copyright 2006. Vega33 Ltd. All Rights Reserved.  webmaster